0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Danny van Trijp
۴
۰
Joshua Richardson
Finished
۱۳:۰۰
Arjan Konterman
۴
۱
David Wawrezski
Finished
۱۳:۳۵
Joshua Richardson
۰
۴
Owen Roelofs
Finished
۱۳:۵۰
David Wawrezski
۱
۴
Danny van Trijp
Finished
۱۴:۱۰
Joshua Richardson
۰
۴
David Wawrezski
Finished
۱۴:۴۵
Owen Roelofs
۴
۳
Arjan Konterman
Finished
۱۵:۰۰
David Wawrezski
۴
۳
Owen Roelofs
Finished
۱۵:۳۵
Arjan Konterman
۰
۴
Danny van Trijp
Finished
۱۶:۱۰
Danny van Trijp
۴
۲
Owen Roelofs
Finished
۱۶:۴۵
Joshua Richardson
۲
۴
Arjan Konterman
Finished
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید