0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۵۰
۱۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۲۵
۱۱۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۷
Utah Jazz (Cyber)
۱۴۲
۱۳۷
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۱:۳۶
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۵
۱۳۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۵۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۷
۱۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۲۸
۳۸
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۱۲:۴۸
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۹
۱۲۸
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۰:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۱
۱۲۹
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۰۱:۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۷
۱۴۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۹
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۱
۱۲۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۱
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۹
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۴۵
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۲۴
۱۱۳
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۰۳:۴۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۸
۱۰۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۵
۱۰۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۳
۱۲۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۱۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۵۳
۱۳۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۱۴۳
۱۳۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۶
۱۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۳
۱۳۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۳۷
Denver Nuggets (Cyber)
۲۹
۳۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۱۲:۴۸
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۸
۵۴
Boston Celtics (EL IDOLO)
Finished
۰۱:۰۰
Milwaukee Bucks (BP)
۵۹
۵۶
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۰۰:۴۴
Golden State Warriors (GWUAPO)
۴۸
۵۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۲:۰۰
Golden State Warriors (SLIM)
۷۸
۸۹
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۲:۱۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
۶۸
۴۹
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۷
۵۹
Golden State Warriors (SLIM)
Finished
۰۱:۰۰
Boston Celtics (PUMA)
۵۹
۶۵
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۹:۳۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۸۱
۶۵
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۹:۵۸
Phoenix Suns (ENIGMA)
۵۳
۶۴
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۰۰:۱۲
Los Angeles Clippers (AM)
۷۸
۵۳
Boston Celtics (EL IDOLO)
Finished
۰۲:۲۰
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
۴۵
۵۰
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۳:۳۴
Boston Celtics (PUMA)
۶۶
۵۲
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۴:۱۸
Phoenix Suns (SLIM)
۹۰
۸۴
Los Angeles Clippers (OREZ)
Finished
۰۸:۳۴
Boston Celtics (GRECO)
۵۹
۷۶
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
inprogress
۱۲:۴۴
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۵۴
۵۳
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۰:۲۲
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۶
۷۱
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۰۰
Golden State Warriors (GWUAPO)
۵۵
۶۳
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۷
۶۵
Los Angeles Lakers (SHADOW)
Finished
۰۲:۳۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
۸۷
۷۳
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۲:۴۲
Boston Celtics (EL IDOLO)
۸۰
۸۲
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۲:۵۲
Philadelphia 76ers (AM)
۶۳
۷۵
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۰۳:۵۶
Los Angeles Lakers (SHADOW)
۷۰
۵۹
Philadelphia 76ers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۴:۰۶
Los Angeles Clippers (OREZ)
۸۲
۷۴
Milwaukee Bucks (DEANO)
Finished
۰۴:۵۰
Boston Celtics (GRECO)
۶۲
۵۳
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
Finished
۱۰:۳۶
Golden State Warriors (SPARKZ)
۵۷
۶۷
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۱:۰۰
Brooklyn Nets (DEANO)
۶۷
۸۲
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۰۲
Los Angeles Lakers (OREZ)
۷۲
۷۵
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۳۴
Brooklyn Nets (DEANO)
۷۸
۶۶
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۶۹
۵۵
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۳:۰۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
۶۹
۶۴
Los Angeles Lakers (OREZ)
Finished
۰۳:۱۴
Los Angeles Clippers (AM)
۶۲
۴۴
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۳:۲۴
Golden State Warriors (SLIM)
۷۸
۶۹
Brooklyn Nets (DEANO)
Finished
۰۳:۴۶
Brooklyn Nets (BP)
۸۰
۷۰
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۴:۲۸
Milwaukee Bucks (ISSE)
۴۸
۵۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۵:۱۰
Phoenix Suns (SLIM)
۶۷
۶۱
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۵:۲۲
Brooklyn Nets (BP)
۶۰
۸۲
Philadelphia 76ers (AM)
Finished
۰۵:۳۲
Boston Celtics (SHADOW)
۴۵
۵۴
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۵:۴۲
Los Angeles Clippers (OREZ)
۷۷
۶۳
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۶:۰۰
Milwaukee Bucks (DEANO)
۷۰
۸۰
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۶:۲۶
Los Angeles Clippers (OREZ)
۵۷
۵۹
Boston Celtics (PUMA)
Finished
۰۶:۵۸
Golden State Warriors (EL IDOLO)
۷۱
۷۶
Brooklyn Nets (BP)
Finished
۰۷:۰۸
Milwaukee Bucks (ISSE)
۵۸
۷۶
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۷:۱۸
Milwaukee Bucks (DEANO)
۶۱
۶۰
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۷:۳۰
Philadelphia 76ers (AM)
۶۱
۶۰
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۷:۴۰
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۶۰
۵۴
Boston Celtics (SHADOW)
Finished
۰۷:۵۰
Milwaukee Bucks (DEANO)
۸۰
۷۷
Los Angeles Clippers (OREZ)
Finished
۰۸:۰۲
Boston Celtics (PUMA)
۷۰
۶۷
Milwaukee Bucks (DEANO)
Finished
۰۹:۰۶
Philadelphia 76ers (AM)
۶۳
۶۲
Golden State Warriors (EL IDOLO)
Finished
۰۹:۱۶
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۶۱
۶۰
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۰:۲۶
Pheonix Suns (Dragon)
۵۴
۶۸
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
Finished
۱۱:۰۸
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۶۹
۷۵
Golden State Warriors (SPARKZ)
Finished
۱۱:۳۰
Boston Celtics (GRECO)
۸۴
۶۵
Pheonix Suns (Dragon)
Finished
۱۱:۴۰
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۵۳
۶۳
Milwaukee Bucks (THE PROCESS)
Finished
۱۲:۰۰
Brooklyn Nets (FREX)
۶۴
۶۶
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۲:۰۲
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۶۳
۶۷
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۲:۳۴
Brooklyn Nets (FREX)
۱۰
۷
Golden State Warriors (SPARKZ)
inprogress
۱۳:۰۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۲
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۶۴
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۵
۷۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۵
۸۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۴
۸۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۳
۶۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۶۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۴
۷۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۶
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۲
۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
-
-
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
-
-
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۰
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۵
۷۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۶
۶۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
-
-
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
-
-
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۴
۶۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۸۰
۹۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۴۶
۷۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۷
۷۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۱:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۶۳
۷۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۸
۶۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۳۴
۲۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۱۲:۴۷
  World NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۴
۴
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۱۳:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
-
-
Chicago Bulls 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۴
۱۰۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۲
۱۲۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۲
۱۲۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۱۰۸
۱۱۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۸
۵۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۰۹
۱۱۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۷
۱۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Washington Wizards (Cyber)
۹۵
۱۱۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۰
۱۱۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۳
۱۰۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۳
۹۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۰
۱۱۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۷
۸۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۱۰۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۵
۱۴۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۰
۱۲۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۵
۱۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۹
۱۲۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۳
۱۱۱
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۱۲:۱۰
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۰:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۹
James Harden
inprogress
۰۰:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۱:۰۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۱:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۰۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
James Harden
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۵۰
Luka Doncic
۱۴
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۱۰
Damian Lillard
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
LeBron James
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۷:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۰۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۸:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۸:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۰۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۱۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۵۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۰:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۰:۲۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۰:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۱:۰۰
Luka Doncic
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۱:۳۰
James Harden
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۲:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
James Harden
Finished
۱۲:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۵۰
James Harden
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۰۰
Luka Doncic
-
-
Michael Jordan
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید