0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Radek Rose
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۲:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Jiri Hyrsl
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Postelt
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Pavel Vilhelm
Finished
۰۲:۳۰
Josef Kutifel
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۱۲:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Josef Medek
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Hyrsl
۳
۱
Roman Polovka
Finished
۰۰:۳۰
Jan Potensky
۱
۳
Jiri Hyrsl
Finished
۰۲:۰۰
Karel Brozhik
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Nesnera
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Bohumil Zadina
Finished
۰۱:۰۰
Josef Medek
۳
۲
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۳۰
Radek Rose
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Zdenek Bron
Finished
۰۴:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Viktor Skokan
Finished
۱۱:۰۰
Petr Zivny
۳
۰
Josef Koutnik
Finished
۱۱:۰۰
Karel Hons
۱
۳
Petr Masa
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Vilhelm
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Zdenek Bron
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۵:۳۰
Havel Ladislav
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۸:۰۰
Jiri Moravek
۱
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۱:۰۰
Zdenek Kasinski
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۱۲:۰۰
Viktor Skokan
۳
۱
Josef Kutifel
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Jiri Moravek
Finished
۱۲:۳۰
Mikulas Leopold
۰
۲
Zdenek Kasinski
inprogress
۱۳:۰۰
Matous Klimenta
۰
۲
Viktor Skokan
inprogress
۱۳:۰۰
Bohumil Zadina
۱
۳
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Bilek
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۰:۰۰
Dalibor Kolek
۱
۳
Daniel Krupa
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Krupa
۲
۳
Dominik Muller
Finished
۰۰:۳۰
Karel Hons
۲
۳
Bohumil Zadina
Finished
۰۱:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۰۲:۰۰
Petr Masa
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Dominik Muller
۰
۳
Daniel Krupa
Finished
۰۲:۰۰
Zdenek Bron
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Marek Placek
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۳۰
Zdenek Bron
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۶:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Jiri Nesnera
Finished
۰۶:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۷:۳۰
Michal Zahradka
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۷:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۸:۰۰
Stanislav Hudec
۱
۳
Stanislav Kafka
Finished
۱۰:۳۰
David Stusek
۱
۳
Filip Valek
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Mikulas Leopold
Finished
۱۰:۳۰
Josef Kutifel
۳
۰
Matous Klimenta
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Skalicky
۳
۰
Jan Herold
Finished
۱۱:۰۰
Matous Klimenta
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۱۱:۳۰
Stanislav Kafka
۲
۳
Petr Zivny
Finished
۱۱:۳۰
Filip Valek
۳
۰
Jiri Skalicky
Finished
۱۱:۳۰
Mikulas Leopold
۳
۱
Jiri Moravek
Finished
۱۱:۳۰
Jan Herold
۱
۳
David Stusek
Finished
۱۲:۰۰
Josef Koutnik
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۲:۰۰
David Stusek
۲
۳
Jiri Skalicky
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Hudec
۲
۳
Petr Zivny
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Kafka
۱
۱
Josef Koutnik
inprogress
۱۳:۰۰
Filip Valek
۱
۱
Jan Herold
inprogress
۱۳:۰۰
  World TT-CUP
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۰۲:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Igor Demchuk
Finished
۰۱:۲۵
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۳:۵۵
Oleg Stasevskyi
۳
۲
Borysov Artem
Finished
۱۰:۵۵
Volodymyr Tuchkevych
۳
۱
Igor Demchuk
Finished
۰۲:۲۵
Oleg Stasevskyi
۳
۲
Kolesnik Petro
Finished
۰۹:۲۵
Igor Kuznetsov
۱
۳
Borysov Artem
Finished
۰۹:۵۵
Yaroslav Vorsulyak
۱
۳
Kalyniuk Dmytro
Finished
۱۱:۱۰
Anatoly Levshin
۲
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۱:۳۵
Marek Fabini
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۲:۵۰
Marek Kulisek
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۲۰
Igor Demchuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۳:۲۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۰:۰۵
Serhii Kiilo
۱
۳
Oleksandr Yarovoi
Finished
۱۰:۲۵
Davyd Symonchuk
۳
۱
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۰:۳۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۵۰
Marek Fabini
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۰
Kolesnik Petro
Finished
۱۱:۲۵
Serhii Boiko
۱
۳
Bohdan Kohut
Finished
۱۱:۵۰
Andrii Baklykov
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۲:۰۵
Vasyl Aksenin
۳
۱
Yaroslav Vorsulyak
Finished
۱۲:۱۰
Oleg Stasevskyi
۰
۳
Oleksandr Yarovoi
Finished
۱۲:۲۵
Ihor Solomianyi
۰
۳
Kalyniuk Dmytro
Finished
۱۲:۴۰
Zdrobylko Bohdan
۳
۰
Igor Demchuk
Finished
۰۰:۲۵
Petr Moravec
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۰
Volodymyr Tuchkevych
۳
۰
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۰
۳
Petr Moravec
Finished
۰۱:۲۰
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۱:۵۵
Petr Moravec
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۲۰
Volodymyr Tuchkevych
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۴:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۳
۲
Igor Demchuk
Finished
۰۴:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۱
۳
Zdrobylko Bohdan
Finished
۰۵:۲۵
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۵:۵۵
Mykyta Trofimov
۰
۳
Alexey Krutko
Finished
۰۹:۲۰
Serhii Boiko
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۹:۵۰
Bohdan Kohut
۱
۳
Evgeniy Pismenny
Finished
۱۰:۲۰
Yurii Teteria
۳
۱
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۰:۲۵
Juan Garcia
۳
۲
Manuel Lopez
Finished
۱۰:۴۰
Vasyl Aksenin
۱
۳
Artem Trofymchuk
Finished
۱۰:۴۰
Mykyta Trofimov
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۰:۵۰
Dmitriy Dubrovin
۰
۳
Yurii Teteria
Finished
۱۱:۰۰
Andrii Baklykov
۰
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۱:۰۵
Francisco Marin
۳
۰
Jesus Gonzalez
Finished
۱۱:۱۰
Evgeniy Pismenny
۳
۲
Alexey Krutko
Finished
۱۱:۲۰
Sergey Filatov
۱
۳
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۱:۳۵
Ihor Solomianyi
۳
۱
Artem Trofymchuk
Finished
۱۱:۴۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۱:۵۰
Igor Kuznetsov
۲
۳
Serhii Kiilo
Finished
۱۱:۵۵
Juan Garcia
۰
۳
Francisco Marin
Finished
۱۲:۱۰
Sergey Filatov
۱
۳
Yurii Teteria
Finished
۱۲:۱۰
Mykyta Trofimov
۳
۰
Evgeniy Pismenny
Finished
۱۲:۲۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Davyd Symonchuk
۰
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۲:۳۵
Dmitriy Dubrovin
۳
۱
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۲:۴۵
Bohdan Kohut
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۱۲:۵۰
Serhii Kiilo
۰
۲
Borysov Artem
inprogress
۱۲:۵۵
Andrii Baklykov
۰
۰
Davyd Symonchuk
inprogress
۱۳:۰۵
Francisco Marin
-
-
Manuel Lopez
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Yaroslav Vorsulyak
۰
۰
Artem Trofymchuk
inprogress
۱۳:۱۰
  Europe TT Elite Series
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۰۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Duniec
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۰:۴۵
Michal Minda
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۱۵
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۳۵
Kamil Duniec
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۴۵
Szymon Marciniak
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۱۵
Jakub Glanowski
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۳:۳۰
Przemyslaw Korzec
۰
۳
Kamil Duniec
Finished
۰۳:۴۵
Igor Misztal
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۰۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Szymon Marciniak
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Kamil Duniec
Finished
۰۴:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۵:۳۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۵:۴۵
Igor Misztal
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۶:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Igor Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Igor Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Szymon Marciniak
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۳۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۰:۰۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Kamil Duniec
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Lis
۳
۰
Kamil Duniec
Finished
۱۲:۳۰
Adrian Wiecek
۱
۰
Mikolaj Szalinski
inprogress
۱۳:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۰:۰۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۱
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Yolkin
Finished
۰۱:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Oleksandr Naida
Finished
۰۲:۰۰
Evgeny Krivorotyko
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۲:۰۰
Oleksandr Naida
۰
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۲:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۳:۳۰
Viktor Sharpay
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۰۰
Oleksandr Naida
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۲
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Andrey Burdakov
۱
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۸:۰۰
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Horoshko
۰
۳
Oleg Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Mukha Taras
۱
۳
Oleg Andreev
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Korobeinik
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۳۰
Mukha Taras
۰
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Liushnia
۳
۲
Sergey Korobeinik
Finished
۱۱:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۱
۳
Oleksandr Liushnia
Finished
۱۲:۰۰
Oleg Andreev
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۱۲:۳۰
Oleg Andreev
۲
۰
Mukha Taras
inprogress
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Stashkovsky Gleb
-
-
Semyon Korolev
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۰۰:۳۰
Alexander Chencov
۰
۳
Alexander Frolov
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Moshkov
۰
۳
Maksim Lomakin
Finished
۰۰:۴۵
Kirill Malahov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Marchenko
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Valery Sidorin
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Zolotov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۲:۱۵
Denis Sayanov
۳
۲
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Andrey Zolotov
Finished
۰۲:۴۵
Mikhail Marchenko
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Makarenkov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Myagkov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Denis Sayanov
۲
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۳:۴۵
Valery Sidorin
۰
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۴:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Mikhail Marchenko
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Zolotov
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۴۵
Yuriy Lbov
۲
۳
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۴:۴۵
Valery Sidorin
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۵:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۵:۱۵
Evgeny Makarenkov
۳
۰
Mikhail Marchenko
Finished
۰۵:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Klimentev
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Sheinfain Aleksandr
۱
۳
Ivan Stepanov
Finished
۰۹:۱۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Doncenko
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yudin
۱
۳
Egor Markelov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۰۰
Stepan Dolbilin
۱
۳
Anton Yudin
Finished
۱۰:۱۵
Ivan Stepanov
۳
۲
Oleg Soldusov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۱
۳
Vladimir Klimentev
Finished
۱۰:۳۰
Egor Markelov
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Klimentev
۳
۰
Andrey Doncenko
Finished
۱۱:۰۰
Sheinfain Aleksandr
۰
۳
Oleg Soldusov
Finished
۱۱:۱۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Anton Yudin
Finished
۱۱:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۳۰
Stepan Dolbilin
۰
۳
Egor Markelov
Finished
۱۱:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۳۰
Armen Darbinyan
۲
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۲:۳۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۵۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۴:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۱۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۷:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۸:۱۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۸:۳۰
Davit Mirzoyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۹:۱۰
  Belarus Liga Pro
Vitalii Vinnik
۳
۲
Fedor Iakovlev
Finished
۰۹:۳۰
Fedor Iakovlev
۳
۱
Kirill Kazanin
Finished
۱۰:۳۰
Vitalii Vinnik
۳
۱
Kirill Kazanin
Finished
۱۱:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Patrick Klos
۲
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۱:۴۰
David Prusa
۲
۲
Krystof Prida
inprogress
۱۲:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید